پس از سال ها تجربه و آزمایش های فراوان در کشورهای آمریکا و کانادا و اروپا و پس از آن در کشور چین , به نتایج مطلوب برای ارائه و تهیه مواد اولیه در صنعت رسیده ایم .امروزه این تجربه ها با گروه مواد شیمیایی کارا ایمن به اشتراک گذاشته شده است و برای تمام صنایع مختلف خود را به عنوان معتبرترین مرجع معرفی مینماییم و اسناد استانداردهای جهانی خود را برای بهترین مواد اولیه تقدیم حضور مینماییم.

کلیه ی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت کارا ایمن میباشد